Beton 421/25kg jemný cementový potěr CT C25 F4 QUICK-MIX

125,01  (103,31  bez DPH)

Cementový potěr pro provádění sdružených podlah, podlah na oddělovací vrstvě, plovoucích podlah (na tepelně izolační vrstvě, na vrstvě tlumící kročejový hluk), jako podkladová vrstva pod samonivelační hmoty, dlažbu, PVC, vlysy apod. Potěr je určen pro běžně zatěžované prostory a je možno použít pro vnitřní i vnější prostředí. Tloušťka vrstvy podlahy se volí v závislosti na zrnitosti směsi: 10 – 30 mm: zrnitost 0 – 2 mm, 25 – 50 mm: zrnitost 0 – 4 mm, 40 – 100 mm: zrnitost 0 – 8 mm.
Cementový potěr odpovídá značce CT – C 20 – F 4 podle ČSN EN 13 813.

Katalogové číslo: 126385 Kategorie:

Popis

Materiálové složení:

  • Cement
  • Kvalitní vápencový písek
  • Přísady pro zlepšení zpracovatelnosti
  • Minerální

Vlastnosti:

  • Universální použití
  • Konzistentní kvalita
  • Snadno míchatelný
  • Vhodné na podlahové vytápění
  • Dobré efektivní zpracování

Podklad:
Nečistoty, jako jsou např. Mastnoty, oleje, prach, separační činidla a uvolněné, rozpadající se části musí být odstraněny zbroušením nebo tryskáním. Podklad musí byt suchý, pevný, bez nečistot, jako jsou prach, saze, řasy, výkvěty, atd.

Příprava podkladu:
Při použití pro sdružené podlahy musí být podklad bez prachu, nečistot a mastnoty. Na navlhčený podklad nanést adhezní vrstvu směsí připravenou z materiálu HASIT Estrich/Beton a přípravku AP 350 Haft- und Flexzusatz smíchaného 1:2 s vodou. Dilatační spáry je nutné přiznat v celé tloušťce potěru. Velikost pracovního pole musí být max. 4x4m (pracovní pole je nutné připravit před nanesením potěru popřípadě musí být druhý den spáry tvořící pracovní pole proříznuty do hloubky minimálně 10mm). Při použití jako plovoucí potěr, je nutné podklad připravit v souladu s ČSN 74 4505. Na stěny nebo vystupující konstrukce je nutné umístit okrajový dilatační pás (nejméně 10 mm). Při betonářských pracech je nutné podklad řádně navlhčit.

Zpracování:
Potěr: HASIT Estrich/Beton se nanáší v rovnoměrně zavlhlé konzistenci na podklad a pomocí latě se srovná. Vyhlazení se provádí pomocí dřevěného nebo plastového hladítka popř. ocelovým hladítkem nebo strojně. Všemi druhy míchaček (kontinuální, bubnovou atd.) nebo ručně. Zamíchaná homogení směs se rozprostře na připravený podklad a zhutní údery hladítka. Plochu poté stahnout latí a vyhladit pomocí plastového nebo ocelového hladítka. Ke stažení je možné použít i vibrační lať. Zhotovený potěr je nutné 2 – 3 dny vlhčit.
Beton: Hasit Estrich/Beton v tuhé nebo plastické konzistenci do připraveného bednění nanést a intenzivně zhutnit (bušení, třes). Nejdříve po 24 hodinách odbědnit.
Při použití pro sdružené podlahy se na navlhčený podklad nejprve nanese adhezní vrstva směsí připravenou z materiálu Estrich/Beton a přípravku AP 350 Haft- und Flexzusatz (30 kg suché směsi Estrich/Beton rozdělat cca se 4 – 4,5 l roztoku AP 350 Haft- und Flexzusatz zředěného vodou v poměru 1 : 2). Estrich/Beton se aplikuje do čerstvé adhezní vrstvy. Při tloušťce vrstvy 10 – 20 mm a při podlahovém vytápění je nutné do záměsové vody přidávat přípravek AP 350 Haft- und Flexzusatz (Haftplast) dle technického listu.
Cementový potěr je nutné během zrání ošetřovat (vlhčit vodou) a chránit před rychlým vyschnutí.

Balení: V papírových pytlích – 30kg nebo volně v silech.

Zrnitost: 0-2,0mm x 0-4mm x 0-8mm

Spotřeba: cca 19,0 kg/m²/cm

Technický list

Download(1 004 KB)

Bezpečnostní list

Download(391 KB)

Prohlášení o vlastnostech

Download(138 KB)