Biorepel – chytrá houba na plísně 1g+2g

323,00  (266,94  bez DPH)

Biorepel likviduje plísně na zdech a omítkách. Používání přípravku Biorepel umožňuje předcházet zdravotním rizikům, které mají plísně v obytných prostorách na svědomí. Plísně vystřelují do ovzduší řádově milióny až miliardy spór, které jsou původcem nejrůznějších zdravotních potíží, např. alergií, dýchacích obtíží, očních zánětů nebo vyrážek. V období růstu plísně uvolňují svými metabolickými procesy do okolí ketony, aldehydy, étery a další nebezpečné látky, které mohou způsobovat alergické reakce, bolesti hlavy, únavu, záněty průdušek, záněty spojivek a eventuálně jiné zdravotní potíže.

Katalogové číslo: 113252 Kategorie:

Popis

Návod na použití – sáčky

Odstranění plísní:
1) ) Čistící roztok: Ustřihneme sáček 1g v naznačeném místě a dolijeme vlažnou pitnou vodou. Protřepeme a necháme obsah 5 min aktivovat. Aktivovaný přípravek dále naředíme do 10-20 l vody.
2) Houbičkou nebo hadříkem omyjeme připraveným roztokem postižené místo (tmavé skvrny na zdi). Zbylý roztok vylejeme.
3) Pokračujeme až po zaschnutí zdiva sáčkem 2g.
4) ) Aktivní roztok: Ustřihneme sáček 2g v naznačeném místě a dolijeme vlažnou pitnou vodou. Protřepeme a necháme 5 min aktivovat. Aktivovaný přípravek dále ředíme do cca 1,5 l vlažné vody.
5) Pomocí malířského válečku nebo štětce naneseme zředěnou suspenzi (1,5 l) na napadené zdivo s minimálním překrytím cca 5cm na zdravou zeď.
6) Ošetřené místo můžeme po zaschnutí překrýt malířskou barvou, která není protiplísňová

Preventivní ošetření proti plísním:
1) Obsah obou sáčků může být rozředěn společně do cca 10-15 l vody. Vzniklou suspenzi necháme 5 min aktivovat.
2) Suspenzi použijeme pro preventivní ošetření (nátěr štětcem či válečkem) na 30-40 m2 zdi.

Preventivní použití ve voděrozpustných barvách:
1) Ustřihneme sáček 2g v naznačeném místě a dolijeme vlažnou pitnou vodou. Protřepeme a necháme 5 min aktivovat.
2) Vzniklou suspenzi pak  vmícháme do malířské barvy (sáček 2g do 5 kg barvy).

Z tohoto balení BIOREPELu (sáčky) získáte :

10 litrů čistícího roztoku + 1,5 litru aktivního roztoku = 11,5 litru
Čistící roztok vystačí na 10-12 m2 napadeného zdiva ( omítky) a Aktivní roztok vystačí na 7-9 m2 napadeného zdiva ( omítky).

Aktivní roztok pro prevenci vystačí na 30-40 m2 zdiva.

Pro prevenci ve voděrozpustných barvách  vystačí na 60-70 m2 zdiva.

Není nutná čekací prodleva po ošetření. Během práce dodržujte hygienické zásady, nejezte, nepijte, nekuřte. Po skončení práce si důkladně umyjte ruce.

Frekvence aplikací: Pro odstranění nežádoucích plísní je dostatečná jedna aplikace dle popsaného postupu. Doba ochrany je závislá na specifických podmínkách v místě aplikace. Pro prevenci je dostatečná jedna aplikace přípravku.

Upozornění:

 • Plíseň před aplikací neodstraňujte suchou cestou, aby se spory plísní nedostaly do ovzduší a nezamořily další prostory.
 • Vzhledem k biologické podstatě přípravku výrobce nezaručuje systémový účinek na netypické, nepřirozeně vyselektované nebo geneticky modifikované druhy nežádoucích plísní na zdech.
 • Nejméně 14 dní před aplikací a alespoň 14 dní po aplikaci nepoužívejte žádné jiné přípravky na ošetřování zdí proti plísním.
 • Nepoužívat pro prostory používané k pěstování hub.
 • Skladování: Skladujete v suchu při pokojové teplotě 15-25°C a relativní vlhkosti do 40%. Skladujte v původním, uzavřeném obalu. Naředěný přípravek zaktivovaný vodou je možné skladovat nejdéle 24 hodin od naředění.

První pomoc:

 • Při potřísnění: Omyjte dostatečným množstvím vody. Použijte mýdlo, je-li potřeba.
 • Při zasažení očí: Neprodleně vypláchněte dostatečným množstvím pitné vody.
 • Při nadýchání: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte ho v klidu v poloze usnadňující dýcháni.
 • Při požití: Vypláchněte ústa, nevyvolávejte zvracení.
 • Při vyhledání lékařské pomoci informujte o přípravku, se kterým se pracovalo (mějte po ruce obal nebo štítek výrobku), a o poskytnuté první pomoci.
 • Pokyny pro lékaře: Žádná nebezpečí, která by vyžadovala speciální pomoc. Nejsou zaznamenány žádné nežádoucí účinky na lidské ani zvířecí zdraví. Nejsou popsány žádné nežádoucí ani neočekávané vedlejší účinky.