Lepenka PARABIT AL+V S40 7,5m2 proti radonu

1.531,00  (1.265,29  bez DPH)

Asfaltový pás s nosnou vložkou z Al folie, kašírované skelnou rohoží, na horním povrchu pokrytý jemnozrnným posypem a na spodním opatřen spalitelnou folií.

CHARAKTERISTIKA A POUŽITÍ:

PARABIT AL + V S40 je určený jako asfaltový pás ve vícevrstvých izolacích spodní stavby proti zemní vlhkosti, podpovrchové vodě a proti radonu. Po ověření výpočtem i pro vysoký radonový index pozemku.

DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ:  Role se ukládají v dopravních prostředcích zásadně na paletách v originálním balení. Musí být dopravovány a skladovány v jedné vrstvě ve vertikální poloze (s osou kolmo k podlaze). I po vyjmutí role z paletové jednotky musí být role skladována vždy ve vertikální poloze. Výrobek musí být při skladování chráněn proti mechanickému poškození, přímému slunečnímu záření a jiným zdrojům tepla.

ZPŮSOB POUŽITÍ – typ S natavitelný plamenem hořáku (výjimečně lepený) – u spodních staveb se používá jako hydroizolační pás v kombinaci s asfaltovými pásy o vysoké pevnosti v tahu – podélné a příčné spoje doporučujeme provádět s přesahy alespoň 10 cm – během aplikace používejte pracovní ochranné pomůcky – minimální teplota ovzduší i asfaltového pásu je od +10 °C

Katalogové číslo: 261215 Kategorie: