Lepidlo PVC L-20 80G

56,00  (46,28  bez DPH)

L 20 Lepidlo na novodur
je možné použít teké ke spojům PVC, kůže, gumy, plastu, kovu, textilu, dřeva, lepenky, papíru atd.
Je velmi vhodným montážním lepidlem pro lepení PVC trubek a armatur při sestavování a montáži vodovodních odpadů.

Použití:
Pro dosažení co možná nejlepších vlastností lepeného spoje doporučujeme následující pracovní postup. Před vlastním lepením styčné plochy řádně odmastěte a zdrsněte. Pro odmaštění použijte aceton nebo acetonové ředidlo. Naneste lepidlo v přiměřené vrstvě na obě lepené plochy a přiložte k sobě. Při lepení trubek je třeba dodržet co nejmenší toleranci lícovaného spoje. Rovné lepené plochy v místě spoje je po dobu zasychání nutno zatížit.
Maximální pevnost spoj dosáhne po 24 hodinách, při teplotě 20 °C. Při nižší teplotě je tato doba úměrně delší. Vodu je možno do slepeného potrubí pouštět již po 2 hodinách schnutí.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:
Lepidlo L 20 není hořlavé! Při práci je třeba dodržovat pokyny obsažené v bezpečnostním listu. Symbol nebezpečí podle zákona o chemických látkách a chemických přípravcích: Xn zdraví škodlivý.

Katalogové číslo: 139412 Kategorie: