POHLCOVAC VLHKOSTI-NAHR.NAPLN 450g

86,01  (71,08  bez DPH)

Pohlčovač vlhkosti bez parfemace je vhodný do vlhkých prostor. Pohlcovač vlhkosti a pachu obsahuje sáček s hydroskopickými krystaly, které absorbují přebytečnou vlhkost. Účinku 1-3 měsíce dle stupně vlhkosti prostoru pro plochu 35 m2. Při 45% vlhosti (optimální hladina pro zdravý interiér) se absorbce vlhkosti automaticky zastavuje. Zvýšená vlhkost opět aktivuje hydroskopické krystaly. Když se krystaly změní v tekutinu, spodní nádobku vylejte a absorbční sáček vyhoďte. Pohlcovač vlhkosti a pachu pracuje samostatně a nepotřebuje elektrický proud. Obsah: 450 g. Značka: Refill. Výrobce: Absodry.

UPOZORNĚNÍ:
Zabraňte kontaktu s kovy (např. zlaté okraje talíře), kůží, textíliemi, kobercem a potahy. V případě kontaktu, okamžitě omyjte znečištěný předmět teplou vodou. Dráždí oči. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte prach. Zamezte styku s kůží a očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Katalogové číslo: 398522 Kategorie: