SACHTA VODOMERNA VS-EK 1000/1500+200

12.150,00  (10.041,32  bez DPH)

Vodoměrná šachta slouží k připojení vodovodní přípojky k hlavnímu vodovodnímu řádu mimo budovu všude tam, kde nelze vodoměr umístit přímo do budovy. Tento typ jímky (nádrže) je samonosný bez nutnosti betonáže a je určen k instalaci do travnaté plochy. Masivní žebrování a tvar zajistí využití i ve složitém terénu. Dále zajistíme dopravu výrobku a nabízíme poradenství s výběrem vhodného místa pro uložení.

Šachta je navržena v souladu s normou ČSN (vodovodní přípojky) a navazujícími předpisy. Slouží k osazení hlavního přípojkového uzávěru a vodoměru a potřebné armatury, včetně dostatečného manipulačního prostoru.

Výhody:

 • samonosná konstrukce
 • nízké pořizovací náklady
 • záruka na vodotěsnost
 • jednoduché zabudování
 • estetický vzhled šachty

V balení naleznete:

 • plastovou samonosnou nádrž
 • záklop s montážním vstupem a vrchní pochozí víko
 • příslušenství šachty

Parametry a rozměry:

 • Průměr: 1000 mm
 • Výška: 1500 mm
 • Montážní vstup: 750 x 200 mm
 • Prostupy stěnou: DN32, 2ks
 • Plastové nášlapy: ano

Detailní popis

Plastová šachta VŠ –EK je vyrobena z homogenních plastových polypropylenových desek a svařená pomocí nejmodernější svařovací techniky jako uzavřená a vodotěsná nádoba (jímka). Přístup do manipulačního prostoru je umožněn montážním vstupem o průměru 750 mm a výšce 200 mm, který je standardně opatřen plastovým pochozím poklopem. Šachta je opatřena plastovými nášlapy nebo na vyžádání plastovým žebříkem a prostupy pro vodovodní potrubí, prostupy jsou opatřeny průchodkou s O-kroužkem, pro zajištění těsnosti prostupu.

Vodoměrnou šachtu lze po dohodě se zákazníkem také upravit k použití na zhlaví vrtu, jako šachta pro ukončení vrtané studny pro umístění potřebné technologie.

Plastová šachta je určena k instalaci pod úroveň terénu do připraveného výkopu. Dno výkopu je nutné betonové ve vodorovné rovině tl.min.10 cm. Obvod šachty je následně obsypán a hutněn pískem nebo štěrkopískem popřípadě prosátou zeminou. Strop jímky je konstrukčně řešen pro maximální zatížení zemí do 30 cm. Při nebezpečí spodní vody je nutno vodoměrnou šachtu upravit proti spodní vodě, např. límce proti vztlaku, atypické výztuhy apod.

Stěny šachty jsou osazeny prostupkami s O kroužkem pro vodovodní potrubí. Osa vodovodní přípojky je 150 mm nad dnem. Po protažení vodovodního potrubí a stažení prostupky s O kroužkem je napojení naprosto vodotěsné. Umístění a typ prostupů se řeší po dohodě se zákazníkem (standartní provedení DN 32) Vstupní otvor do vodoměrné šachty o rozměru průměr 750 x 200 nebo 600 x 600 x 200 mm  je opatřen poklopem proti vnikání dešťové a povrchové vody.

Osazení do terénu

 1. Vykopání stavební jámy (rozměry jsou dány velikostí vodoměrné šachty zvětšené o manipulační prostor).
 2. Na dně jámy proveďte vodorovnou základovou desku z betonu tloušťky 100 mm . Rozměry základové desky jsou dány rozměry vodoměrné šachty zvětšené na každé straně o 100 mm.
 3. Usaďte vodoměrnou šachtu na zatuhlou, vyzrálou a očištěnou základovou desku.
 4. Připojte vodovodní přípojku a utáhněte vodotěsně prostupky.
 5. Vodoměrnou šachtu začněte obsypávat přesátou zeminou (samonosné provedení) nebo plášť obetonujte.
 6. Vykopanou zeminu zakryjte zbytek stavební jámy do úrovně terénu.
 7. Zakrytí vodoměrné šachty (z polypropylenu) je pochozí pro jednu osobu. Zakrytí vodoměrné šachty musí být opatřeno snadno odnímatelným krytem (zabezpečeným nástrojem) o rozměru, který umožní manipulaci ve vodoměrné šachtě. Velikost šachetního nástavce a poklopu je 75×20 nebo 60x60x20 cm. Tímto je dána maximální výška nadloží.
 8. Při nebezpečí spodní vody je nutno vodoměrnou šachtu upravit proti spodní vodě, např. límce proti vztlaku, atypické výztuhy apod.
Katalogové číslo: 115581 Kategorie: