SIKACOR-950 F black 35KG /A+B/

14.017,85  (11.585,00  bez DPH)

NÁTĚR NA OCEL A BETON PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ

SikaCor®-950 F je 2komponentní nátěr s nízkým obsa- hem rozpouštědel, na bázi epoxidu s minerálními plnivy. Nízký obsah rozpouštědel dle Protective Coatings Directive of German Paint Industry Association (VdL-RL04).


POUŽITÍ
SikaCor®-950 F může být použit pouze proškolenými aplikátory.
Ochranný nátěr na beton a ocel, pro konstrukce pod zemí a pod vodou, pro vodohospodářské konstrukce a jako vnitřní nátěr nádrží a zásobníků, např. čištění odpadních vod, zemědělský a chemický průmysl atd. Dále je také vhodný tam, kde je aplikace na vlhký beton nevyhnutelná.
SikaCor®-950 F může být vystaven vodě bezprostředně po aplikaci. Uvažte však, že rozpouštědla se mohou uvolnit do vody, což vede k dočasné kontaminaci.
Okamžité vystavení vodě by proto mělo být zváženo pouze ve zvláštních případech a po konzultaci s orgány ochrany životního prostředí.
Není vhodný pro plochy v kontaktu s pitnou vodou.


VLASTNOSTI / VÝHODY
Po kompletním vytvrzení má SikaCor®-950 F tyto výhody:
– robustní, houževnatě tvrdý
– odolný obrusu a nárazu
– vynikající odolnost vůči vodě a chemikáliím

Katalogové číslo: 700855 Kategorie: