Vodotěs 5kg

193,00  (159,50  bez DPH)

VODOTĚS je maltová směs určená zejména na zhotovení hydroizolační vrstvy na betonovém podkladu. Uplatnění nalézá rovněž při opravách prosakujících betonových a železobetonových konstrukcí. Na povrchu betonové konstrukce vytváří izolační vrstvu nepropustnou pro vodu, oleje, organická rozpouštědla, ropné produkty apod. Na maltu VODOTĚS může být nanášen libovolný typ sekundární ochrany v závislosti na expozici opravené konstrukce. Malta se dodává v jedné zrnitosti s potlačenou stékavostí pro aplikaci na svislé povrchy a podhledy.

VODOTĚS je jednosložková hydroizolační maltová směs s obsahem krystalizační těsnicí přísady (utěsňuje póry v betonu růstem speciálních krystalů).

VÝHODY, POUŽITÍ

  • aplikuje se pokládkou, ručně nebo suchým nástřikem
  • má výbornou pevnost a přídržnost k podkladu
  • je trvale odolný vůči vodě a mrazuvzdorný
  • je objemově kompenzován
  • trvale utěsňuje betonový podklad v důsledku sekundární krystalizace v pórovém systému zvodnělého betonu
  • má vysokou chemickou odolnost
  • utěsňuje betonový podklad i vůči ropným produktům
Katalogové číslo: 389517 Kategorie:

Popis

PŘÍPRAVA PODKLADU

Z podkladu musí být před nanášením odstraněn veškerý nesoudržný, uvolněný, zvětralý či jinak viditelně poškozený beton. Korodující výztuž musí být šetrně uvolněna a zbavena korozních zplodin. Povrch betonu je bezpodmínečně nutné náležitě provlhčit, a to opakovaně alespoň 120 minut před aplikací správkového materiálu. Náležitě provlhčený beton musí být matně vlhký, nikoliv pokrytý lesklým vodním filmem. Pro přípravu savých a nesoudržných podkladů doporučujeme penetraci výrobkem STAVLEP nebo HLUBOŇ. Nesavé podklady je nutné upravit pomocí výrobku DRSOŇ.

PŘÍPRAVA MATERIÁLU

VODOTĚS je dodáván v podobě vhodné přímo pro suchý nástřik a její strojní nanášení nevyžaduje na staveništi obvykle žádná opatření. Pro ruční nanášení se malta připravuje pouze smísením s vodou pomocí pomaloběžného míchadla. Mísicí poměr je uvedený v tabuce.

POUŽITÍ

VODOTĚS je možné nanášet ručně nebo strojně suchým nástřikem. Ruční nanášení malty se provádí buď nahazováním, nebo natahováním. Malta se nanáší po vrstvách, které by neměly v jednom pracovním záběru přesáhnout maximální tloušťku udané v tabulce. Finalizace povrchu se provádí po „zavadnutí“ poslední vrstvy nejlépe suchým polyuretanovým hladítkem. Je nepřípustné povrch finalizovat za mokra. Opravené plochy je nezbytné ihned po dokončení náležitě ošetřit. Zejména je nutno zabránit přímému slunečnímu osvitu, působení větru a dalších faktorů urychlujících nežádoucí odpařování záměsové vody.

ZKUŠEBNÍ ATESTY

TSUS Bratislava n.o., č. 1301, Studená 3, 826 34 Bratislava provedl počáteční zkoušky výrobku a vydal potvrzení o vykonání zkoušky v rámci určení typu výrobku č. S04/13/0161/90/ST.

BEZPEČNOST ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Po uplynutí min. doby trvanlivosti, která je vyznačena na obalu, není zajištěna plná účinnost přísady redukující chrom VI pod hranicí 2 ppm.

Práce se suchou maltou VODOTĚS nevyžaduje žádná mimořádná hygienická opatření. Výrobek obsahuje alkalické složky, a je tudíž nutno zabránit zejména kontaminaci očí a sliznic. Při práci je nutno dodržovat BOZ platné pro práce s cementovými, popř. vápennými maltami.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota
+5 °C až do +30 °C
barva
nestandardní šedá
doba zpracovatelnosti
50–60 min / 20 °C
hmotnost sypná
1520 ± 40 kg/m³
měrná spotřeba
1,7–1,8 kg/m²/mm
měrná spotřeba záměsové vody
3,45–3,95 l / 25 kg
mrazuvzdornost
min. T100
pevnost v tahu za ohybu – 28 dní
min. 7,5 MPa
pevnost v tahu za ohybu – 7 dní
min. 5,5 MPa
pevnost v tlaku – 28 dní
min. 45 MPa
pevnost v tlaku – 7 dní
min. 30 MPa
přídržnost k podkladu – po kontaktu s vápennou vodou
> 2,0 MPa
přídržnost k podkladu – po kontaktu s vodou
> 2,0 MPa
přídržnost k podkladu – po rozmracovacích cyklech
> 2,0 MPa
přídržnost k podkladu – po stárnutí v teple
> 2,0 MPa
přídržnost k podkladu – počáteční
> 2,0 MPa
schopnost přemostění trhlin v běžných podmínkách
není stanoveno
skladování
v suchu při +5 °C až +25 °C
skladovatelnost
12 měsíců v PAP obalech; 24 měsíců v PE obalech
statický modul pružnosti v tlaku
max. 32 GPa
vodotěsnost
bez průsaku

Technický list

Download(81 KB)

Bezpečnostní list

Download(172 KB)

Prohlášení o vlastnostech

Download(122 KB)