Publikováno Napsat komentář

PORTLANDSKÝ SMĚSNÝ CEMENT CEM II/A-ALL 42,5 N25kg / 119.-

PORTLANDSKÝ SMĚSNÝ CEMENT CEM II/A-ALL 42,5 N

25kg / 119.-

Schwenk portlandský směsný cement s vápencem CEM II/A-LL 42,5 N je hydraulické pojivo, hlavní součástí jsou portlandský cementový slínek a vybraný vápenec vysoké čistoty. Kromě toho se přidává síran vápenatý jako regulátor tuhnutí. Čerstvý beton z tohoto cementu drží dobře pohromadě, je poddajný a tím lehce zpracovatelný a čerpatelný. Dobrá schopnost zadržovat vodu snižuje pouštění čerstvého betonu. To vede ke zlepšenému vytváření povrchu betonu u pohledových betonových ploch. Schwenk portlandský vápencový cement 42,5 N se může používat na výrobu všech betonů, je přípustný rovněž pro betony s vysokou odolností vůči mrazu a soli na rozmrazení.

Nevyznáte se v cementu? Poradíme, jak rozluštit šifry na obalu.

Cement je dobré koupit podle toho, kam chceme beton z něj vyrobený umístit. Některé cementy se nehodí vůbec do agresivního prostředí, jiné jsou zase určené přímo na tento účel.

Cementů se v poslední době objevilo na trhu velké množství typů. Ale snad jen pracovníci stavebnin dokážou rozklíčovat, co znamenají šifry na obalech od cementu a jak z nich vybrat.

Normované značení aneb šifry

Cementy mají na svém obalu značení dle normy. Toto normalizované značení může vypadat docela složitě (např. CEM II/B-LL 32,5R nebo CEM/B-M 32,5R) a znázorňuje jednotlivé prvky samotného cementu.

Mezi ně patří: složení cementu (CEM I až V), množství příměsí (A nebo B), druh příměsí (K, S, P, V, D…), pevnost cementu v MPa (32,5…), rychlost nástupu počáteční pevnosti (normální, rychlý).

Jaký cement na beton?

Pro betonování většiny konstrukci se hodí portlandský struskový cement, protože je víc odolný proti agresivnímu prostředí při zachování vysoké pevnosti. Je vhodný i na betonáž velkých konstrukcí díky nižšímu vývinu hydratačního tepla.

Pět základních druhů cementu

Portlandský cement CEM I je vhodný pro běžné konstrukce, nehodí se do masivních konstrukcí a agresivního prostředí.

Portlandský cement s přísadami (směsný) CEM II patří k nejpoužívanějším cementům, je odolný agresivnímu prostředí a vhodný pro masivní konstrukce díky nižšímu vývinu tepla při hydratování cementu.

Vysokopecní cement CEM III není vhodný na konstrukce, kde je požadovaný rychlý nárůst pevnosti a odolnost proti mrazu. Hodí se však na betonování základových a hloubkových konstrukcí, velkoobjemové nádrže či průmyslové stavby.

Pucolánový cement CEM IV je pojivo vyráběné z portlandského slínku a pucolánu a hodí se pro konstrukce ve vlhkém nebo mokrém prostředí.

Směsný cement CEM V vyberte na nenáročné betonové konstrukce, podlahy, betonové dlažby a potěry.

Je však dobré si uvědomit, že výsledné vlastnosti betonu ovlivňují i jiné faktory než druh cementu, například množství záměsové vody nebo kvalita použitého kameniva.